Europaforum norra Sverige vill kommentera EU:s långsiktiga vision för landsbygdsutveckling.

Norra Sverige levererar stora mervärden till unionen, inte minst råvaror till hela Europa. EU:s olika politikområden för utveckling och tillväxt med tillhörande investeringsinstrument måste baseras på- och kunna anpassas till varje regions unika sammanhang och förutsättningar. Det finns inte one size fits all- inom EU är regionerna för olika. EFNS vill att landsbygdspolitiken ska prioritera utbyggnaden av snabbt bredband, digitala tjänster, infrastruktur, innovationsfrämjande och gröna omställningar. Dessa prioriteringar är sådana som kan gynna landsbygdsutveckling i hela EU, oavsett förutsättningar.

Med anledning av EU-kommissionens samråd om landsbygdsutveckling vill Europaforum norra Sverige framföra följande synpunkter:

  • Främja en mer platsbaserad politik
  • Stärka länken mellan stad och land
  • Investera i digital och transportinfrastruktur
  • Hantera territoriella marknadsmisslyckanden
  • Stötta entreprenörskap och innovationskapacitet i glesa miljöer
  • Tillvarata potentialen för grön omställning