POSITIONSDOKUMENT

Positionsdokumenten är gemensamma politiska ställningstaganden för de fyra nordligaste länen

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens förslag om en ram för certifiering av avskiljning av koldioxid

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens förslag om en ram för certifiering av avskiljning av koldioxid

European commission’s proposal for a carbon removal certification framework

European commission’s proposal for a carbon removal certification framework

European Forum of Northern Sweden’s views on the proposal to revise the Regulation on CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles 

European Forum of Northern Sweden’s views on the proposal to revise the Regulation on CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles 

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på direktivet om minskade koldioxidutsläpp för tunga lastbilar

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på direktivet om minskade koldioxidutsläpp för tunga lastbilar

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU:s avloppsdirektiv

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU:s avloppsdirektiv

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens väntade förslag om Skogsövervakning och strategiska skogsplaner

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens väntade förslag om Skogsövervakning och strategiska skogsplaner

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på Sveriges utformning av EU:s sammanhållningspolitik

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på Sveriges utformning av EU:s sammanhållningspolitik

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens förslag under REPowerEU-planen

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens förslag under REPowerEU-planen

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på GBER Artikel 27 som hinder för att bygga innovationskluster i Norra Sverige

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på GBER Artikel 27 som hinder för att bygga innovationskluster i Norra Sverige

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens förslag om förordning om utsläppande på unionens marknad och export från unionen av vissa råvaror och produkter som är förknippade med avskogning och skogsförstörelse och om upphävande av förordning (EU) nr 995/2010

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens förslag om förordning om utsläppande på unionens marknad och export från unionen av vissa råvaror och produkter som är förknippade med avskogning och skogsförstörelse och om upphävande av förordning (EU) nr 995/2010

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på Insatser för att främja Grön och Digital omställning i Norra Sverige

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på Insatser för att främja Grön och Digital omställning i Norra Sverige