POSITIONSDOKUMENT

Positionsdokumenten är gemensamma politiska ställningstaganden för de fyra nordligaste länen

The European Forum of Northern Sweden’s perspectives on the EU Commission’s proposal for the regulation – the Net-Zero Industry Act

The European Forum of Northern Sweden’s perspectives on the EU Commission’s proposal for the regulation – the Net-Zero Industry Act

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens förslag till förordning om nettonollindustrin – Net Zero Industry Act

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens förslag till förordning om nettonollindustrin – Net Zero Industry Act

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens förslag om en ram för certifiering av avskiljning av koldioxid

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens förslag om en ram för certifiering av avskiljning av koldioxid

European commission’s proposal for a carbon removal certification framework

European commission’s proposal for a carbon removal certification framework

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på kompetensförsörjning

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på kompetensförsörjning

European Forum of Northern Sweden’s views on the proposal to revise the Regulation on CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles 

European Forum of Northern Sweden’s views on the proposal to revise the Regulation on CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles 

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på direktivet om minskade koldioxidutsläpp för tunga lastbilar

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på direktivet om minskade koldioxidutsläpp för tunga lastbilar

European Forum of Northern Sweden’s views on the EU-Commission’s expected proposals for Forest Monitoring and Strategic Plans

European Forum of Northern Sweden’s views on the EU-Commission’s expected proposals for Forest Monitoring and Strategic Plans

European Forum of Northern Sweden’s views on the European Commission’s proposal for a revised Urban Wastewater Treatment Directive

European Forum of Northern Sweden’s views on the European Commission’s proposal for a revised Urban Wastewater Treatment Directive

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU:s avloppsdirektiv

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU:s avloppsdirektiv

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens väntade förslag om Skogsövervakning och strategiska skogsplaner

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens väntade förslag om Skogsövervakning och strategiska skogsplaner

Response to the European Commission’s public consultations on the new EU Framework for Forest Monitoring and Strategic Plans