Europaforum Norra Sveriges synpunkter på konsultation inför omarbetning av förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den...

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på utkastet till delegerade akter om hållbar finansiering – EU:s klassificeringssystem för gröna investeringar

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den...

Europaforum Norra Sveriges synpunkter inför EU:s nya skogsstrategi – vikten av en regional dimension som premierar redan hållbara regioner och industrier

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den...