Europaforum Norra Sverige vill delge synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till inrättande av Fonden för en rättvis omställning. 

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden den berör...