European Forum of Northern Sweden’s views on the proposal to revise the Regulation on CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles 

European Forum of Northern Sweden’s views on the proposal to revise the Regulation on CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles 

European Forum of Northern Sweden (EFNS) is a network for politicians at the local and regional levels from Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen and Västernorrland. EFNS is a meeting place and knowledge arena where EU policies are analysed and discussed in...

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på revideringen av förordningen om unionens riktlinjer för utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den...