Europaforum Norra Sveriges synpunkter i revideringen av förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den...

Europaforum Norra Sverige’s comments on the public consultation on regulation (EU) no. 1315/2013 on Union Guidelines for the Development of the Trans-European Transport Network, TEN-T

Europaforum Norra Sverige (EFNS) is a network for local and regional politicians from the counties of Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen and Västernorrland. EFNS is a forum and an arena for know-how where the politics of the European Union is analysed and...

Europaforum Norra Sveriges synpunkter i det offentliga samrådet om förordningen (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den...