Europaforum Northern Sweden’s standpoint on the EU’s future transport policy with a focus on revision of the CEF Regulation as well as reflections on development of the TEN-T-system

Europaforum Norra Sverige (EFNS) is a network for politicians at the local and regional levels from Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen and Västernorrland. EFNS is a meeting place and knowledge arena where EU policies are analyzed and discussed as regards...

Europaforum Norra Sveriges synpunkter om EU:s framtida transportpolitik med fokus på revidering av CEF-förordningen samt reflektioner om utveckling av TEN- T-systemet

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra...