Gemensamma spelregler på marknaden för kolkrediter

Gemensamma spelregler på marknaden för kolkrediter

När nya affärsmodeller utvecklas och marknaden är ung är det viktigt med gemensamma regler för alla involverade parter. Därför välkomnar Europaforum Norra Sverige EU-kommissionens förslag om ett certifieringssystem för koldioxidupptag som ska se till att gemensamma...