Den 21-22 februari hålls Europaforum Norra Sverige i Sollefteå. Under dagarna antar politiker från de fyra nordligaste länen gemensamma ställningstaganden i EU-politiska frågor.

Det är den 24:e upplagan av Europaforum Norra Sverige (EFNS). Temat för konferensen är ”Regionen plats i morgondagens EU”.

  • Sammanhållningspolitiken i EU är hotad, säger Erik Bergkvist (S), ordförande för EFNS och regionråd vid Region Västerbotten. Vi behöver jobba aktivt för att få behålla de resurser och EU-medel som bidrar till tillväxt i norra Sverige och som främjar samarbeta mellan Europas regioner. Samtidigt måste vi ständigt utveckla samarbetet inom EU.  

Ca 200 politiker och tjänstepersoner med koppling till EU-frågor samlas på Hotell Hallstaberget i Sollefteå för att fördjupa sig i aktuella EU-frågor och tillsammans anta länsöverskridande politik med bäring på EU-nivå.

Bland talarna finns Lena Andersson Pench, direktör EU-kommissionen och Jan Olsson, ambassadör och regeringens Brexitförhandlare.

Hela programmet för konferensen finns här (http://www.europaforum.nu/?post_type=event&p=53)

Politiska positioner

Vid forumet presenteras en rad politiska positionsdokument som tas upp för beslut strax innan lunch den 22 februari. Antagandet av positioner vid forumet är unikt med anledning av att fyra län tillsammans antar gemensam politik på EU-nivå.

Positionerna behandlar följande frågor:

  • Europaforum Norra Sveriges syn på en framtidsinriktad utvecklingspolitik med regionalt fokus för EU med anledning av pågående samråd om EU:s sammanhållningspolitik
  • Europaforum Norra Sveriges synpunkter på internationell samverkan inom ramen för FP 9.
  • Europaforum Norra Sveriges synpunkter på Aktivt och hälsosamt åldrande inom ramen för FP 9.
  • Europaforum Norra Sveriges synpunkter på livsmedel inom ramen för FP 9
  • Europaforum Norra Sveriges synpunkter om EU:s framtida transportpolitik med fokus på revidering av CEF-förordningen samt reflektioner om utveckling av TEN- T-systemet
  • Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU:s ramprogram för forskning och innovation (FP9)

Förslag till positioner finns att ta del av här (http://www.europaforum.nu/?p=379)

Om Europaforum Norra Sverige

Europaforum Norra Sverige syfte är att samordna insatserna från norra Sverige gentemot EU-nivån samt att sprida kunskap om och förankra EU-politiken hos lokala och regionala politiker.   

Arbetet leds av tolv rapportörer, tre från varje län. Som stöd i sitt arbete har rapportörerna en tjänstemannagrupp med representanter från landsting, regionförbund, kommunförbund och regionkontoren North Sweden och Mid Sweden.

Information till press

Press välkomnas att närvara vid forumet.

För ackrediteringar, vänligen kontakta Micaela Löwenhöök (byt ut till era namn)

Läs mer om Europaforum Norra Sverige här (www.europaforum.nu).

För mer information: (sätt in era respektive kontakinfo)

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör opinionsbildning Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se