Det är bra att EU vill skärpa målen för tunga lastbilars koldioxidutsläpp. Däremot bör inte regelverket låsas fast vid en viss teknik eller en snäv definition av hållbarhet. Det är ståndpunkten från Europaforum Norra Sverige.

EU vill styra transportsektorn mot fossilfria, hållbara tekniker som elektrifierade fordon. Biodrivmedel är visserligen klassade som fossilfria – men inte som hållbara. Därför är EU emot dem. Det är ett synsätt som Europaforum Norra Sverige (EFNS) vänder sig emot.

– För oss i Norra Sverige är biodrivmedel en viktig del av omställningen av transportsektorn mot hållbara lösningar. Därför jobbar vi med att påverka EU för att också inse detta, säger Johnny Lundin (C), rapportör i EFNS och ordförande regionala utvecklingsnämnden i Region Västernorrland.

Vägtransporternas utsläpp står för 20 procent av växthusgaserna. Det är bråttom att fasa ut fossila bränslen. Så långt håller EFNS med. Men hållbarhet är så mycket mer än utsläpp vid avgasrör. Låser vi fast målen vid sådana utsläpp missar vi att inkludera till exempel fordonets tillverkning, och varifrån elen som laddar bilen kommer, i bedömningen av klimatpåverkan.

Krävs hänsyn till regionala skillnader

Vad som är hållbart i en region kan vara ohållbart i en annan. Vi lever i län med arktiskt klimat, långa avstånd och outvecklad laddinfrastruktur. Här är biodrivmedel ett viktigt verktyg för att snabbare kunna fasa ut fossila bränslen. Klimatförändringarna slår redan hårt i Arktis. Att bygga ut produktionen av grön el och laddinfrastruktur tar tid som vi inte har. Flytande bränsle kan dessutom lagras och är inte lika känsligt för störningar i elsystemet. Det gör transportsystemet mindre sårbart.

Biodrivmedel kan utvinnas från matavfall och skogsrester. Det ger biprodukter som kan bli biogödsel och djurfoder. Det bidrar till att öka norra Sveriges självförsörjning av mat, vars rester kan bli nytt biodrivmedel. Sådant bränsle är en del av ett kretslopp och av en hållbar lösning på transportsektorns omställning.

EFNS vill därför se teknikneutrala regler. Nätverket uppmanar också EU att ta hänsyn till regionala skillnader när bedömningen av hållbarhet görs.

Läs hela positionen här:

Europaforum Norra Sveriges synpunkter Europaforum Norra Sveriges
synpunkter på direktivet om minskade koldioxidutsläpp för tunga lastbilar