Europaforum Norra Sverige har nåtts av det sorgliga beskedet att vår tidigare ordförande, Europaparlamentarikern Erik Bergkvist, lämnat oss mitt i sin politiska gärning.

Erik Bergkvist var regionstyrelsens ordförande i Västerbotten när han 2011 tog över ordförandeklubban i vårt nätverk. 2019 lämnade han EFNS för att påverka EU-politiken inifrån, som Europaparlamentariker för Socialdemokraterna.

I sin nya roll blev han en ambassadör för norra Sverige i Europapolitiken och arbetade för våra intressen.

– Erik var en personlig förebild för mig och en av de starkaste rösterna i Europa för norra Sveriges styrkor och utmaningar. Hans kombination av spetskunskap, värme och skicklighet i det politiska hantverket gjorde honom till en enorm tillgång i arbetet för att föra Europa närmare oss, och oss närmare Europa. Eriks bortgång innebär en stor förlust för EFNS och norra Sverige. Våra tankar går till familjen i denna svåra stund, säger Jonas Andersson, nuvarande ordförande för Europaforum Norra Sverige och politiker (S) i Region Jämtland Härjedalen.

Erik Bergkvist var också en sann Europavän, bergfast i sin tro på samarbete mellan länder och regioner. Han vann uppskattning även i andra regioner då han gång på gång lyfte att det inte finns en lösning som passar alla delar av EU. Ett viktigt område för Erik var sammanhållningspolitiken, där han var med och byggde strukturer för bättre samverkan mellan den nationella nivån och regionerna.

– Erik var en värdefull bundsförvant i EU:s institutioner. Han förstod värdet av nätverket Europaforum Norra Sverige, förstod värdet av samarbete över geografiska gränser och mellan politiska block, förstod att ”one size doesn’t fit all”. De insikterna och erfarenheterna hjälpte honom att nå resultat både hemma i Västerbotten och i Bryssel, säger Åsa Ågren Wikström, vice ordförande i Europaforum Norra Sverige och moderat regionpolitiker i Västerbotten.

Erik Bergkvist avled efter en tids sjukdom vid 58 års ålder. Han kommer att vara saknad av EFNS-familjen.

Vi avslutar med hans egna ord på de socialdemokratiska Europaparlamentarikernas hemsida:

”Mina decennier i regionpolitiken har lärt mig att ett starkt Europa flätas av samarbeten mellan människor. I Europaparlamentet är jag norra Sveriges röst – vi har mycket att bidra med, men också många speciella förutsättningar. Ett EU som är byggt både för alla och av alla har förutsättningar att klara vår tids allra största utmaningar. Ska vi trygga freden, säkra demokratin och övervinna klimathotet måste vi arbeta tillsammans. Det är EU:s grundtanke – och den tror jag på.”