Europaforum Norra Sveriges stora forum 2024 hålls den 17–18 april på Hotell Södra Berget i Sundsvall. Årets tema är EU-val, geopolitisk oro och grön omställning – hur påverkas norra Sverige?

Något av det som kommer att diskuteras under forumet är:

  • Vad EU:s initiativ och lagstining Green dea l och Fit for 55 betyder för norra Sverige.
  • Det förändrade geopolitiska läget som gör att EU ser på norra Europa utifrån ett annat perspektiv.
  • Regionernas roll i det framtida EU, efter 2027. EU:s regionalpolitik, sammanhållningspolitiken, står inför ett stort omvandlingstryck.
  • Valet till Europaparlamentet den 9 juni. Vad som står på spel och varför är det så viktigt att vi röstar? Det blir även samtal om hur norra Sveriges intressen kan tillvaratas kopplat till EU-valet.

Här kan du se hela programmet: http://europaforum.nu/?page_id=39251.

Sista anmälningsdag är den 4 april.

Programmets hålltider är preliminära och vissa programpunkter kan komma att uppdateras.