Gemensamma spelregler på marknaden för kolkrediter

Gemensamma spelregler på marknaden för kolkrediter

När nya affärsmodeller utvecklas och marknaden är ung är det viktigt med gemensamma regler för alla involverade parter. Därför välkomnar Europaforum Norra Sverige EU-kommissionens förslag om ett certifieringssystem för koldioxidupptag som ska se till att gemensamma...
”Biodrivmedel en viktig del av transportsektorns omställning”

European Forum of Northern Sweden’s views on the proposal to revise the Regulation on CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles 

European Forum of Northern Sweden (EFNS) is a network for politicians at the local and regional levels from Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen and Västernorrland. EFNS is a meeting place and knowledge arena where EU policies are analysed and discussed in...