Europaforum Northern Sweden’s views on the European Commission’sproposal for a regulation on the use of railway infrastructure capacity in the Single European Railway Area

Europaforum Northern Sweden’s views on the European Commission’sproposal for a regulation on the use of railway infrastructure capacity in the Single European Railway Area

Europaforum Northern Sweden (EFNS) is a network for politicians at the local and regional levels from Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen and Västernorrland. EFNS is a meeting place and a knowledge arena for discussion and analysis of the impacts of EU...
Europaforum Northern Sweden’s views on the European Commission’sproposal for a regulation on the use of railway infrastructure capacity in the Single European Railway Area

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens förslag till förordning om användning av järnvägsinfrastrukturkapacitet i det gemensamma europeiska järnvägsområdet 

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den...