Temat för årets forum är ”EU-val, geopolitisk oro och grön omställning – Hur påverkas norra Sverige?” Under forumet kommer du kunna lyssna på beslutsfattare och högre tjänstepersoner från EU- och nationell nivå i dialog med regionala och lokala politiker från norra Sverige, delta i diskussioner och få nya perspektiv på aktuella EU-frågor.

Några av talarna ur programmet:

  • Anders Ahnlid, Kommerskollegium
  • Sofia Alves, DG Regio, EU-kommissionen
  • Magnus Nilsson, miljökonsult

Är du samhällsaktör och har intresse för norra Sveriges utveckling och samverkan med EU? Säkra då din plats på Europaforum Norra Sveriges stora forum 2024, norra Sveriges största konferens för EU-frågor, 17-18 april i Sundsvall, Hotell Södra Berget. Fullständigt program kommer inom kort.

Anmäl dig här: Anmälan till Europaforum 2024 (typeform.com)

I anslutning till Europaforum genomförs också det årliga Järnvägsforum, 18–19 april. Läs mer om Järnvägsforum på: jarnvagsforumnorr.se