Europa går till val. Senast den 9 juni ska medborgarna i EU välja sina representanter i Europaparlamentet.

Den mandatperiod som nu går mot sitt slut har varit turbulent och utmanande för EU. Unionen har hanterat en pandemi, en ekonomisk kris, ett krig vid den egna tröskeln. EU har brutit ny mark och gått in i områden där länderna tidigare inte samarbetat.

Nu kommer EU att få ett nytt parlament och en ny kommission. De kommer att behöva hantera frågor som demografi, krig och kriser, grön omställning och en utvidgning av EU.

EU:s regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken, står inför ett stort omvandlingstryck. Vad väntar i nästa budgetperiod? Vad blir det av sammanhållningspolitikens fonder om vi inte har dem i nuvarande form?

Egen tillgång till naturresurser blir alltmer centralt, liksom behovet av säkra och effektiva transportrutter. Inom EU växer också medvetenheten om att medlemsländerna måste ta ett större eget ansvar för Europas säkerhet.

Vad allt detta kommer att betyda för norra Sveriges del vet vi ännu inte. Men det vi vet är att Europaforum Norra Sverige kommer att fortsätta vara en stark röst för norra Sveriges intressen i EU. Nätverket har funnits i över 20 år nu. Samarbetet fortsätter, över länsgränserna, över partigränserna. För Norra Sveriges bästa.

Och du – glöm inte att använda din röst.