Nyheter från Europaforum

Nyheter
EFNS ställningstaganden om förnybar vätgas i direktivet om förnybar energi RED II

EFNS ställningstaganden om förnybar vätgas i direktivet om förnybar energi RED II

I sin position som antogs den 25 februari välkomnar EFNS ambitionen i EU:s direktiv för förnybar energi (RED II-direktivet) och den kommande revideringen i RED III om att öka Europas produktion av vätgas men invänder mot att vissa av skrivningarna kan komma att...

Nyheter
Remissvar till regeringen kring EU-kommissionens förslag till ändring av TEN-T-förordningen

Remissvar till regeringen kring EU-kommissionens förslag till ändring av TEN-T-förordningen

Med anledning av att regeringen efterfrågat synpunkter på̊ EU-kommissionens förslag till ändring av förordning (nr 1315/2013) om det transeuropeiska nätverket (TEN-T) inför förhandlingen i ministerrådet, har EFNS lämnat ett remissvar med fokus på EU:s...